دلنوشته های بانوی بهاری

شنبه 17 مرداد 1394

تا خدا هست دلت تنها نیست
اسیر لطف خدا باش که بی خدا زندگی هرگز زیبا نیست...

خداوندا
خداوندا تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت
مرا تنها تو نگذاری
که من تنهاترین تنهای تنهایم؛ انسانم


خدا گوید:
تو ای زیباتر از خورشید زیبایم
تو ای والاترین مهمان دنیایم
تو ای انسان!
بدان همواره آغوش من باز است
شروع کن....
یک قدم با تو
تمام گامهای مانده اش با من ....